201020ME
3540ME
10505ME
153015ME
16824ME
181818ME
04040

Kullanımı

Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

Karışabilirlik

Açıklama

Power plant’ta azotun amonyum formu tamamen şelatlı durumdadır. Şelatlı amonyum formundaki azot sayesinde kayıplar sıfıra yakın düzeydedir. Power plant’ta bulunan potasyum bitkinin azot- potasyum dengesini ayarlayabilecek ve gerek toprakta oluşan gerekse de hatalı karışımlardan meydana gelebilecek potasyum kayıplarını minimum seviyede tutabilecek çok özel bir şelatlama ajanı ile bağlı durumdadır. Power plant’te bulunan fosforun tamamı diğer kimyasallarla reaksiyon oluşturma oranı minimuma indirilmiş haldedir. Böylece her durumda fosforun bağ yapması engellenmiş ve suda çözünür halde kalması maksimum düzeye çıkarılmıştır. Böylelikle fosforun tamamına yakını bitki tarafından tüketilir durumdadır. Bitkilerde meristematik hücrelerin gelişmesini teşvik edecek enzimler içerir. Bulunduğu ortamın ve toprağın pH’ını olumlu yönde etkileyecek düzenleyiciler içerir.