İçerik

Toprakta tuzlanmayı engelleyen, organik asitler ve kalsiyum bileşikleri.

Kullanım

Plane soil, ihtiyaca bağlı olarak değişmek kaydıyla, topraklarda tuzlanmanın potansiyel olduğu alanlarda dekara 1 lt dozlarında en az ayda bir defa tatbik edilmelidir.

Karışabilirlik

Karıştırılmak istenilen malzemelerle ön karışım denemesi yapılmasında mutlak fayda vardır.

Açıklama

Plane soil, özellikle sodyum yönünden tuzlanma potansiyeli yüksek olan topraklarda, içeriğinde bulunan organik asitlerle bağlı haldeki kalsiyum iyonlarının suda çözülebilir durumda olan sodyum iyonlarıyla yer değiştirmesi sonucunda, sodyum iyonlarını inaktif hale getirerek sodiak tuzlulukların önlenmesinde ve giderilmesinde etkilidir. Diğer taraftan, toprak pH’ını olumlu yönde dengeleyerek arkalite verim kayıplarının önüne geçilmiş olur.