IMG_0132

Karışabilirlik

Ürünü yağ ve türevleri, permanganatlar, polisülfitler, Caplan, Mancozeb ve bazı sistematik fungusitler ile karıştırmayınız. Diğer kimyasallarla karışım yapmadan önce küçük bir kap içinde ön deneme yapılmasında fayda vardır.

Kullanım

Gübrelerle karıştırılarak, 50 kg Npk lı gübreye 500 gr Kendi başına toprak ıslahında 1000 m2 alana 500 gr Üstten uygulamalarda 100 lt suya 100-250 gr dozajlarında uygulama yapılır.

Açıklama

Planetor, içerdiği organik formadaki şelatlama malzemeleri sayesinde, suda çözünebilir durum da olan katyonları ve iyonları üzerine bağlayarak şelat oluşturur veya kompleks hale gelir. İhtiyaca bağlı olarak stabil çalışma pH aralığı oldukça geniştir. Hafif asidikten başlayıp, nötr ve hafif bazik pH aralıklarında şelatlama ve kompleks oluşturma işini başarıyla yapar. Kimya endüstrisinin bir çok dalında kullanılan şelatlama proseslerinin başarılı bir şekilde yapılmasına imkan sağlar. Özellikle I A ve II A grubu elementleri içeren moleküllerin tutulmasında ve moleküller arası iyon değişiminde pH sınırlaması fazla olmaksızın görev yapar. İçerdiği karboksilik kutuplar sayesinde metallerin sulu çözeltilerinde şelatör olarak mükemmel çalışır. Kimyasal reaksiyonlar da fazla sınırlama göstermeksizin birçok sulu çözeltiler de katyon değişim işlemine olanak sağlar. Sudaki kirecin giderilmesinde çok etkilidir ve su kimyasallarına mükemmel uyum sağlar. Boya ve tekstil endüstrisinde, ilaç endüstrisinde ve birçok kimyasal alanda kullanımından çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Tüm bu özelliklere bağlı kalarak, planetor tarımsal uygulamalarda gübrelerin bitkiler üzerindeki etkinliği açısından büyük bir yenilik niteliğindedir. Kullanım oranına bağlı kalarak NPK lı gübrelerde azot ve potasyumu mükemmel derecede şelatlarken fosforun yarayışlılığını arttırır. İz elementlerle karıştırıldığında, iz elementleri kolayca şelatlar. Bitki besin elementlerinin toprakta bağlanmalarını ve tutulmalarını engeller, çözünmelerini sağlayarak bitkiye geçişini hızlandırır. Yaprak uygulamalarında bitki besin elementlerinin absorbsiyonunu mükemmel hale getirir.