IMG_0093

Formülasyonları

3540ME
153015ME
181818ME
16824ME
202020ME
201020ME
105005ME
10046

Kullanımı

Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

Karışabilirlik

pardus’u kuvvetli alkalilerle, kalsiyum tuzları ile ve alkali çözeltili diğer bileşimlerle karıştırmayınız.

Kullanım

Pardus’ta azotun amonyum formu tamamen şelatlı durumdadır. Şelatlı amonyum formundaki azot sayesinde kayıplar sıfıra yakın düzeydedir. Pardus’ta bulunan potasyum bitkinin azot-potasyum dengesini ayarlayabilecek ve gerek toprakta oluşan gerekse de hatalı karışımlardan meydana gelebilecek potasyum kayıplarını minimum seviyede tutabilecek çok özel bir şelatlama ajanı ile bağlı durumdadır. Pardus’ta bulunan fosforun tamamının diğer kimyasallarla reaksiyon oluşturma oranı minimuma indirilmiş haldedir. Böylece her durumda fosforun bağ yapması engellenmiş ve suda çözünür halde kalması maksimum düzeye çıkarılmıştır. Bitki bu sayede fosforun tamamına yakınını tüketebilir. Pardus bitkilerde meristematik hücrelerin gelişmesini teşvik edecek enzimler içerir. Pardus bulunduğu ortamın ve toprağın ph’ını olumlu yönde etkileyecek düzenleyiciler içerir