Tarihçe

1993 yılında Gaziantep’te başlayan zirai ilaç gübre tohum alet ve makine perakendeciliği sırası ile Cemre Tarım Ltd. , Tunçel Tarım ünvanları ile faaliyet göstermiştir.

Vizyonu itibarı ile değişen tarım şartları içerisinde daha kaliteli daha ekolojiye uygun ve insan sağlığına değer veren üretim anlayışı esasına yönelik bitki besleme konusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde bu gün gelinen noktada üretici açısından hem üretim maliyetleri hem de anılan hedeflere uygunluk maksatlı biyolojik mücadeleleri ve de desteklemeleri mevcut kimyasal kullanımlarını en asgariye düşürecek şekilde geliştirmeyi amaç edinmiştir.