Bünyesinde bitkinin gelişimi için faydalı bileşiklerin bulunduğu, doğal ve kimyasal yöntemlerle oluşan şeye gübre denir. Herhangi bir bitki yetiştirmeye karar verdiysek ve bu bitkinin ihtiyacı olan bileşikler toprakta yoksa veya az miktarda varsa gübre yardımıyla bitkinin ihtiyacı olan mineraller karşılanır.

Organik Gübre:

Hayvan dışkılarından veya bitki artıklarından meydana gelen doğan olarak oluşan gübrelere organik gübre denir. Leonardit kaynaklı olan organik gübrelerin bitkilere çok daha fazla faydası vardır. Hayvan dışkılarından olan gübrelere halk tarafından ahır gübresi denir. Ahır gübreleri bünyesindeki doğal maddelerle, bitkinin organik madde ihtiyacını giderir. Ancak Leonarditli organik gübreler içerisinde Hümik+Fulvik asit barındırdığı için toprağa düzeltici etki sağlar. Bununla kalmayıp toprağın yumuşamasını da sağlamaktadır.

Suni Gübreler:

Ülkemizde de bir çok firma suni gübre üretmektedir. Suni gübreler, azot, potasyum, fosfor gibi besin elementlerini değişik formlarda ve değişin oranlarda olan gübrelerdir.