IMG_0114
Garanti Edilen İçerik% w/w
Toplam azot (N)12
Amonyum azotu (N)12
Suda çözünür potasyumoksit (K2O)6

Açıklama

Azot veya potasyum eksikliği görülen bitkilerde en az 2-3 defa topraktan veya yapraktan uygulanabilir. Yapraktan uygulamalarda 100 lt su için kullanım dozajları; Sebzelerde 100-150 gr, bağlarda 200- 250 gr, meyve ağaçlarında 250-300 gr olmalıdır. Topraktan yapılan uygulamalarda; 1 dekara 2 kg gelecek şekilde sulama sisteminden toprağa tatbik edilir.

Karışabilirlik

fiesta, ilaç ve gübre karışımları yapılmadan önce mümkünse karıştırılmak istenilen malzemelerle ön karışım denemesine tabi tutulmalıdır. Genel olarak çok yüksek pH lı ürünler hariç , fiesta’nın karışmasında çok fazla sorunla karşılaşılmamıştır.

Kullanım

Organik asitlerle tamamen şelatlanmış yüksek oranda azot içeren bir üründür. İçerdiği azotun bitki tarafından tamamen alınabiliyor olması, bitkinin azottan maksimum düzeyde faydalanmasını sağlamaktadır. Bitkinin azota ihtiyaç duyduğu her dönemde tavsiye edilen dozlarda rahatlıkla kullanılabilir. İçerdiği yüksek orandaki alınabilen azot ve potasyum sayesinde bitkilerin meyve büyütme dönemlerinde de meyve büyütmeye yardımcı olarak kullanılabilir. İçerdiği şelatlama malzemeleri aynı zamanda bitkilerin fizyolojik faaliyetlerinde gereksinim duydukları enzim aktivatörlerini de barındırmaktadır. Böylece fiesta uygulamalarında, bitkilerin azot ve potasyum beslenmesi karşılanmakla birlikte, olabilecek ya da olmuş olan fizyolojik bozukluklar da giderilmektedir. Olumsuz çevre veya iklim koşullarından kaynaklanan stres şartlarının giderilmesinde kullanılabilir. İçerdikleri yüksek miktardaki karbon elementleri sayesinde, organik asitler ve enzimlerden oluşan komplekse edilmiş şelatlama malzemeleri, bir kutuplarında azot, diğer bir kutuplarında potasyumu barındırırken boşta kalan diğer iki karbon kutbunun ise toprakta veya temas halinde bulunduğu artı yüklü her elementi de şelatlayabilmesi özelliğine sahiptir. fiesta ’nın benzersiz diğer bir özelliği de; bulunduğu ortamın pH sını olumlu yönde tamponlama yeteneğinde olmasıdır. Bu da fiesta ‘nın bitkiler üzerindeki benzersiz etkisini arttıran özelliklerden bir diğeridir. fiesta efervesan etkilidir, su ile reaksiyona girerek karbondioksit gazı vermekte ve bu gazın büyük bir kısmı da suda çözünmüş bir şekilde bitkiye transfer edilebilmektedir. Bu etki bilindiği üzere az da olsa bitkilere karbondioksit açısından faydalı olmaktadır.